• Energiescans
  In beeld brengen van de energiestromen, besparingsmogelijkheden, mogelijkheden van energie-uitwisseling en energieopwekking, terugverdientijden en CO2-reductie voor zowel individuele bedrijven als bedrijventerreinen.

 • Maatwerkadviezen
  In beeld brengen van mogelijkheden om energielabel te verbeteren, met maatregelen per labelstap, begrote kosten en terugverdientijden per maatregel. Ook de mogelijkheden van transitie van leegstaand vastgoed worden in beeld gebracht.

 • EPA-certificering
  Het bepalen van het energielabel met bijbehorend certificaat.

 • Overige diensten
  Het is mogelijk de realisatie van de maatregelen door HARTvoorOG te laten begeleiden van aanbesteding tot oplevering en installatieontwerp tot kwaliteitscontrole. Ook het technisch beheer kan verzorgd worden, om verzekerd te zijn van een storingsvrij en energiezuinig functioneren van installaties.

  Het goed technisch beheer van leegstand vastgoed is een specialisme dat voor weinigen is weggelegd. Onvoldoende aandacht voor minder voor de hand liggende aspecten kunnen tot hoge kosten leiden. Ook hierin kunnen wij u voor hoge schadeposten behoeden.